Hjälp finns för alla

Att fastna i ett spelberoende är jobbigt, inte bara för den egna hälsan. Andra personer i din närhet påverkas av detta, från arbetskamrater och vänner till familj och partner. Ett spelberoende kan även påverka din ekonomi, speciellt om du drar på dig skulder i samband med spelandet. Idag finns det dock gott om olika sätt att upptäcka spelmissbruk innan de spårar ur, men om du skulle råka hamna i en svacka så finns det hjälp.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett sätt att få hjälp mot en rad olika psykiska problem och besvärliga beteenden. Denna form av psykoterapi används bland annat för att första dina känslor och beteenden bättre. Genom samtal med duktiga terapeuter kan du få insikter om ditt beteende när det kommer till spel och allt annat som är relaterat till missbruket. När du får KBT behandling får du även olika uppgifter av terapeuten, dessa uppgifter ska hjälpa dig få kontroll över ditt spelberoende. Du får sedan redogöra hur det har gått med uppgiften, vilket resultat det gav och varför det blev så. KBT jobbar även mycket på att lära dig olika sätt att handskas med ditt eget beteende och dina egna tankar. Hela arbetssättet bygger på att sätta upp tydliga mål och arbeta sig fram till dessa tillsammans.

Kognitiv beteendeterapi ger bra hjälp mot spelmissbruk

Det finns även andra alternativ för dig som kanske behöver mer hjälp mot ditt spelberoende. Idag finns det behandlingshem som är helt inriktade på att ta emot personer med olika typer av spelberoende och spelmissbruk. Här kan du få hjälp genom intensiv behandling, ökad kunskap om beroendet eller bara helt enkelt samtala med andra i din situation. Kom ihåg att det aldrig är för sent att ta tag i sitt liv. Med lite hjälp från andra kan även du få ett lyckligt och hälsosamt liv igen.

Hjälp kan du få om du ber om det