Sinnesrobönen för inre frid

”Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden”. Denna mening kommer från en kristen bön som skrivs av prästen Reinhold Niebuhr och den har hjälpt otaliga personer runt om i världen under många år. Sinnesrobönen handlar lika mycket om att acceptera läget som den gör om att hämta styrka för att förändra läget.

Oavsett om du har problem med missbruk eller något annat besvärligt så kan sinnesrobönen vara till stor hjälp. Oftast så kan du hamna i negativa tankespiraler, där negativa känslor och tankar ger bränsle till varandra och blir värre och värre. Genom att säga sinnesrobönen kan du återkoppla dig till din inre styrka, påminna dig om vad varför du gör det du gör och acceptera att läget är som det är. Du bryter den negativa tankespiralen och kan ersätta den med något annat mer konstruktivt.

Sinnesrobönen är inte en mirakelkur, men ett bra verktyg

Sinnesrobönen påminner dig om att vissa saker inte går att ändra på. Det kan handla om att acceptera att du har ett missbruk och att spelandet faktiskt är en svaghet för dig. Det betyder dock inte att ditt liv är hopplöst, du kan ta dig ur detta genom att ta hjälp och aktivt behandla problemet. Du kan förändra ditt beteende, kanske inte helt och hållet på en dag men genom att göra det lite i taget. Genom att ta ett steg i taget kan även du ta dig ur missbrukets tunga träsk. När du märker att du blir ängslig, att tankarna börjar dra sig till det förbjudna och att du börjar tappa kontrollen lite i taget så ska du ta ett djupt andetag och tyst eller högt be sinnesrobönen för dig själv. Låt inte dina tankar och känslor ta kontroll över ditt liv.

Sinnesrobönen kan ge dig en inre frid